Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Пільга 300 злотих для громадян України

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2022

Jak uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym

Wysokość świadczenia:
300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8, w godzinach od. 7.00 do 15.00. Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Заявки на цю пільгу можна подати в Муніципальному центрі соціального забезпечення (MOPS) у Мястечко Шльонске,вулиця Старомійська 8, з 7.00 до 15.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім'я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування у Вроцлаві.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

 • документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • інформація про дату в'їзду на територію Польщі
 • номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)