Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Od stycznia 2023 r. można ubiegać się o nowe świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem.

Refundacja podatku VAT za dostarczone w 2023 r. paliwa gazowe będzie przysługiwała po spełnieniu ŁĄCZNIE następujących warunków:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego  jest paliwo gazowe (gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej);
 • piec został wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21.12.2022 r., albo po tym dniu - w przypadku nowego głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 • wnioskodawcą może być odbiorca paliw gazowych, czyli osoba, która zawarła umowę i opłaca faktury za dostarczane paliwa gazowe.
 • wnioskodawca jest osobą w gospodarstwie domowym w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu (obliczanego zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza:
  1. 2100 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
  2. 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

20 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

1 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny

Telefoniczna pomoc pokrzywdzonym

JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI, PRZEŻYWASZ KRYZYS, MASZ MYŚLI SAMOBÓJCZE – ZWRÓĆ SIĘ DO DYŻURUJĄCYCH PSYCHOLOGÓW I SPECJALISTÓW.

Gdzie możesz szukać pomocy?

 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
 • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
 • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
 • pokonackryzys.pl

27 października 2022


Czytaj więcej o: Telefoniczna pomoc pokrzywdzonym

Infolinia dla osób bezdomnych

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach będzie dostępna od 1 listopada 2022 r. bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu 987, gdzie osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje m.in.: na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej na terenie województwa śląskiego. 

25 października 2022


Czytaj więcej o: Infolinia dla osób bezdomnych

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach

PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ten adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

25 października 2022


Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

22 września 2022


Czytaj więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych