Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja

Informujemy, że w środy wnioski o dodatek osłonowy nie są przyjmowane.

26 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Informacja

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski można składać:

- elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

  • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w MOPS ul. Staromiejska 8 (każdego dnia tygodnia oprócz środy) – pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty.
  • Termin można ustalić telefonicznie pod numerem: 32 416-99-13.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w tutejszym MOPS oraz na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

26 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Poszukiwani opiekunowie osób starszych

Spółdzielnia socjalna "Zakątek Pomocy" poszukuje pracowników na stanowisko opiekuna osób starszych.

Oferujemy pracę w oparciu o umowę, terminowe wypłaty, elastyczny grafik dostosowany do potrzeb opiekuna.

Oczekujemy zaangażowania, uczciwości i empatii.

Praca bezpośrednio w domach podopiecznych.

Więcej szczegółów pod numerem: 516-003-043

10 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Poszukiwani opiekunowie osób starszych

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznekwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wyniesie 1837 zł,
b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – wyniesie 721 zł,
c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – wyniesie 1450 zł,
d) maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

wyniesie 345 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdf

10 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej.

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 
  • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

5 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim na platformie ePUAP:

/mopsms/SkrytkaESP

Aby poprzez platformę ePUAP złożyć pismo do Ośrodka, konieczne jest założenie darmowego konta na stronie: https://epuap.gov.pl

Wysyłając do Ośrodka dowolne pismo w formie elektronicznej (np. podanie lub wniosek) proponujemy skorzystać z uniwersalnego formularza o nazwie: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

10 grudnia 2021


Czytaj więcej o: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA