Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja na temat wydawania żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskie informuje, że

od dnia 14 stycznia 2021r. rozpoczyna się wydawanie żywności osobom

zakwalifikowanym do Programu FEAD przez MOPS Miasteczko Śląskie

oraz posiadającym dowód osobisty:

w I i II czwartek miesiąca począwszy od 14.01.2021 r.

w godz. 1000 do 1300.

29 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Informacja na temat wydawania żywności

Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program ten adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

16 grudnia 2020


Czytaj więcej o: Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

26 listopada 2020


Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Program Czyste Powietrze - Zaświadczenia

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Miasteczko Śląskie zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

3 listopada 2020


Czytaj więcej o: Program Czyste Powietrze - Zaświadczenia

I N F O R M A C J A

 

ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – NOWY OKRES 2020/2021

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy wyłącznie drogą elektroniczną, np. poprzez bankowość elektroniczną emp@tia, ePUAP:

  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nowe kryterium dochodowe obowiązujące od października 2020 wynosi 900 zł.)

Możliwość złożenia wniosku w formie papierowej będzie możliwa od 1 sierpnia 2020 r.

W związku z trwającą pandemią zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. 

7 lipca 2020


Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A

Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon