Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kontynuacja Programu „WSPIERAJ SENIORA”. MOPS w Miasteczku Śląskim informuje o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” do 31 grudnia 2021r.

Wspieraj Seniora” to rządowy program, który skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem infolinii uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11.

27 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Kontynuacja Programu „WSPIERAJ SENIORA”. MOPS w Miasteczku Śląskim informuje o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” do 31 grudnia 2021r.

Informacja

W związku z przypadającym w sobotę 1 maja 2021r. dniem ustawowo wolnym od pracy: Święto Państwowe, ustala się dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim dzień 21.05 jako wolny od pracy. W związku z powyższym MOPS Miasteczko Śląskie w dniu 21.05 będzie nieczynny.

26 kwietnia 2021


Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności - 5 osób,
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 15 osób,

możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.

15 marca 2021


Czytaj więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

ul. Sienkiewicza 16 pok. 02

Tel. 32 381 87 56

pik@pcpr.tarnogorski.pl

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:

Wtorki i czwartki, godz. 16.00 - 19.00 

Zakres usług:
W ramach działalności punktu udziela się specjalistyczne poradnictwo psychologiczne skierowane do osób/ rodzin znajdujących się w kryzysie spowodowanym m. in.:

  • przemocą w rodzinie,
  • kryzysem małżeńskim,
  • rozwodem,
  • rozstaniem,
  • utratą bliskiej rodziny,
  • konfliktem w rodzinie,
  • utratą pracy,
  • uzależnieniem, itp.

Udzielana pomoc jest bezpłatna.
W razie możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie.
Nie wymagamy skierowania.

15 marca 2021


Program „WSPIERAJ SENIORA”

„Wspieraj Seniora” to rządowy program, który skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia.

Seniorów zainteresowanych pomocą zapraszamy to kontaktu za pośrednictwem infolinii uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11.

28 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Program „WSPIERAJ SENIORA”

Wnioski 500+

W nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego rozpocznie się od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca tego roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną kraju składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod bezpośrednim numerem telefonu Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: 32-416-99-13.

Przypominamy jednocześnie, iż Dział Świadczeń Rodzinnych obsługuje klientów

codziennie – z wyjątkiem środy – w godz. 7.15 – 14.45 

19 stycznia 2021