Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

26 listopada 2020


Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Program Czyste Powietrze - Zaświadczenia

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Miasteczko Śląskie zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

3 listopada 2020


Czytaj więcej o: Program Czyste Powietrze - Zaświadczenia

I N F O R M A C J A

 

ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – NOWY OKRES 2020/2021

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy wyłącznie drogą elektroniczną, np. poprzez bankowość elektroniczną emp@tia, ePUAP:

  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nowe kryterium dochodowe obowiązujące od października 2020 wynosi 900 zł.)

Możliwość złożenia wniosku w formie papierowej będzie możliwa od 1 sierpnia 2020 r.

W związku z trwającą pandemią zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. 

7 lipca 2020


Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

 

Tel. 517 797 228  Nie jesteś sam.

 

  • Telefon czynny jest w poniedziałek, środe, piątek w godzinach od 17.00 do 19.00 oraz we wtorek i czwartek w godzinach od 11:00 do 13:00
  • To telefon anonimowy - dla osób przeżywających problemy związane z konsekwencjami picia własnego lub osób bliskich
  • Bliscy mogą uzyskać informacje oraz emocjonalne wsparcie w sytuacji radzenia sobie z problemem picia w rodzinie 

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin przeznaczony jest dla mieszkańców Miasteczka Śląskiego.

3 kwietnia 2020


Zostań rodziną wspierającą!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim   informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

3 października 2018


Czytaj więcej o: Zostań rodziną wspierającą!