Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 28 88 466
fax. 32 28 88 785

Dyrektor

Bożena Skowron

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 700 do 1500

Kasa czynna

wtorek i czwartek: 1000 do 1100

NIP

6452001030

REGON

272796927

KONTO BANKOWE

35 1050 1386 1000 0002 0136 4791

Nazwa organu założycielskiego

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

Nr aktu założycielskiego

Uchwała Nr XII/107/95
z dnia 28 grudnia 1995 rok

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

E-mail

SKOWRON Bożena

Dyrektor

32 28 88 466 wew. 3

dyrektor@mops-miasteczkosl.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

OCHMAN Jolanta

Główny księgowy

32 28 88 466 wew. 4

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

BEDNAREK Joanna

Starszy Inspektor

WOJCIECHOWSKA Urszula

Inspektor

BŁAŚ Natalia Referent

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

BIELASZKA Gabriela

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

32 28 88 466 wew. 1

pomoc@mops-miasteczkosl.pl

WIĄCEK - JAROS Katarzyna Specjalista Pracy Socjalnej
SZOŁTYSIK Marta Starszy Pracownik Socjalny
SŁOTA Agata Pracownik Socjalny

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 1300 -  1430

środa: 730 - 1000

LECH - KOWALSKA Marcelina

Inspektor

32 28 88 466 wew. 5

dodatki@mops-miasteczkosl.pl

WOJCIECHOWSKA Urszula

32 28 88 466 wew. 4

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Godziny przyjmowania stron: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.15 - 14.45

(w  środy dla klientów dział nieczynny)

KOWALCZYK Magdalena

Inspektor

32 28 88 466 wew. 2

rodzinne@mops-miasteczkosl.pl

KULIK Ewa

LECH - KOWALSKA Marcelina 32 28 88 466 wew. 5

ASYSTENT RODZINY, ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

WĄSIAK Karina 32 28 88 466 wew. 6

asystent.rodziny@mops-miasteczkosl.pl

zi@mops-miasteczkosl.pl

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

SZOŁTYSIK Marta

Starszy Pracownik Socjalny

32 28 88 466 wew. 1

pomoc@mops-miasteczkosl.pl

 KASA

czynna wtorek i czwartek w godzinach: 10.00 - 11.00

Do odbioru świadczeń z kasy niezbędny jest dowód osobisty osoby odbierającej świadczenia i aktualna decyzja (decyzje) przyznająca wszystkie świadczenia. W przypadku pobierania świadczenia przez inną osobę niż wymieniona w decyzji konieczne jest imienne upoważnienie od osoby, której przyznano świadczenia.

WOJCIECHOWSKA Urszula

Inspektor

32 28 88 466 wew. 4

ksiegowosc@mops-miasteczkosl.pl

Informujemy, że na podstawie art. 37.7 RODO
Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Łukasz Mann
e-mail: iod@mops-miasteczkosl.pl