MOPS Miasteczko Śląskie

Strona główna


Artykuły

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Пільга 300 злотих для громадян України

Jak uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym

Wysokość świadczenia:
300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8, w godzinach od. 7.00 do 15.00. Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

17 marca 2022


Czytaj więcej o: Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy / Пільга 300 злотих для громадян України

Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy/ Допомога громадянам України, які проживають на території ґміни

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje/ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У Мястечко Шльонске ІНФОРМУЄ

W przypadku konieczności udzielenia niezbędnej pomocy w formie schronienia, wyżywienia lub dostarczenia odzieży uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie gminy Miasteczko Śląskie prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu +48 32 288 84 66 lub osobiście 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8.

У разі необхідності надання незаміної допомоги у вигляді притулку, їжі чи одягу біженцям з України, які перебувають у районі Мястечко Шльонске, звертайтеся до працівників. Телефон: +48 32 288 84 66. або особисто 42-610 Мястечко Шльонске, вулиця Старомійська 8.

2 marca 2022


Czytaj więcej o: Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy/ Допомога громадянам України, які проживають на території ґміни

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 326 554,65 zł.

 

CEL PROGRAMU

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

ADRESACI PROGRAMU

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osoby pełnoletnie niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

1 marca 2022


Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Jadłodzielnia w Miasteczku Śląskim już działa.

Chętni mogą o każdej porze podzielić się jedzeniem z potrzebującymi, lub też skorzystać z pozostawionych tam produktów. Jadłodzielnia czynna jest codziennie, przez 24 godziny na dobę. To wspólny projekt Fundacj Piastun Wyrównywanie Szans oraz Stowarzyszenie Aktywni Dla Miasteczka.

Projekt sfinansowany jest ze środków firmy Sii Polska .

Marnowanie żywności to problem, który dotyka nas wszystkich. Z uwagi na to, ze co co roku do kosza trafia mnóstwo jedzenia, postawienie takich lodówek spowoduje, że ograniczymy marnotrawstwo, a przy okazji pomożemy osobom będącym w ciężkiej sytuacji życiowej.

Lodówka znajduje się przy budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. Staromiejska 8 i jest alternatywą dla naszych mieszkańców, po to aby mogli w trudnej sytuacji skorzystać z produktów znajdujących się w środku, jak również dla tych, którzy chcą się podzielić nadmiarem żywności, której nie są w stanie zużyć.

Serdecznie zapraszamy

 #pomagajmy #nieMarnujmy.

28 lutego 2022


Czytaj więcej o: Jadłodzielnia w Miasteczku Śląskim już działa.

Informacja na temat wydawania żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskie informuje, że od dnia 10 marca 2022r. rozpoczyna się wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do Programu FEAD posiadającym skierowanie oraz dowód osobisty:

w pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godz. 10.00 do 13.00

Punkt wydawania żywności:

Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty na własny koszt).

W sytuacji braku skierowania można kontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Wszelkie informacje można uzyskać w MOPS w Miasteczku Śląskim
ul. Staromiejska 8 lub pod nr tel.: 32 288 84 66.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu informacje będą zamieszczane w placówkach MOPS oraz na stronie internetowej mops-miasteczkosl.pl

27 lutego 2022


Czytaj więcej o: Informacja na temat wydawania żywności