Ogólnopolska Kampania Społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi Ogólnopolską Kampania Społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania realizowana jest na lata 2014 - 2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów Kampanii:

- Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III

- Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII